İlginç Yerlere İnşa Edilmiş 59 Kuş Yuvası

Bu ilginç yuvaların hepsi kuşların çevreleriyle nasıl uyum sağlayabildiklerinin birer kanıtıdır. Yuva yapmak kuşlar için içgüdüsel olsa da nereye yapılacağı konusunda gelişime açık bir davranıştır. 

Kentleşme ve ormanların yok edilmesi yüzünden kuşlar da bu tür yerlere yuva yapma eğilimi gösteriyorlar. Eskiden beri kullanılan kuş evleri kuşların bu sorununa çözüm olabilir. 

Sizce en ilginci hangisidir?