Kayıp Moğol Kabilesinin Gizemli Yaşantısını

İnsanlık, türünün ilk günlerinden bu yana epey bir uzun bir yol kat etti. Mağaralarda yaşayan ve bakir topraklarda hayatlarını sürdüren atalarımızın asla hayal dahi edemeyeceği şehirler ve evleri inşa ettik.

Ancak bu durum başka zorlukları da beraberinde getirdi. Yayılmacı bir yapısı olan küreselleşme ile birlikte, tarihi ve kadim kültürlerin korunması zorlaştı. Moğolistan'ın Dukha halkını bu kadar büyüleyici ve biricik kılan da bu durumun tam tersini yaşıyor olmalarıdır. Göçebe kabile olan Dukha halkı yüzyıllardır aynı bölgede yaşamıştır ve yaşam biçimini yüzyıllardır bozulmadan korumuştur. Bu süre zarfında vahşi hayvanlarla geliştirdikleri özel ilişki görülmeye değerdir. Aslında, bu özel bağı gören herkesi hayranlık içinde bırakıyor demek yerinde olacak. 


Fotoğrafçı Hamid Sardar-Afkhami kısa süre önce bu kayıp kabileyi ziyaret etti ve gördüklerini bir dizi çarpıcı fotoğrafla belgeleyerek bizler ile paylaştı.


Eşsiz kültürleri sayesinde, Dukha halkı, kendilerine komşu olan ren geyiği ile eşi olmayan bir ilişki geliştirmiştir. Ren geyiklerini bir ulaşım aracı olarak kullanırken, ortak ev dedikleri alanı birlikte paylaşıyorlar ve birlikte yaşıyorlar.