Okyanuslardaki plastik ve çöplerden oluşturulan bu yerleştirme sanatlari okyanus kirliliğine dikkat çekiyor.

Sanatçı Alejandro Duran, UNESCO'nun korunan bir alan ilan ettiği sian Ka'an'ın plajlarında dolaşırken. elli farklı ulus tarafından denize atılan çöpleri topluyor. Topladığı çöplerden yaptığı sanata "Washed Up" adını veren sanatçının bu eserlerine bakınca okyanus kirliliğinin ne boyutta olduğunu görebiliyoruz.