Avrupa'nın Gizli Yolları

Yeryüzünde kazılmış hendekler ya da ormanların içinden açılmış tüneller gibi gözüken ve "holloway (boş yol, oyulmuş yol)" ya da "gizli yol" isimleriyle de bilinen bu eski patikalara Avrupa'nın kırsal kesiminde sıklıkla rastlayabilirsiniz. Her ne kadar aslında yer hizasında başlıyor olsalar da üzerinden geçen milyonlarca ayak ve binlerce yolculuk görmüş toynaklar sonucunda bu yollar aşınarak yerin altındaki temel kayaya doğru erozyona uğramış ve etrafını saran tabiatın altında hendekler oluşturmuşlar. İki taraflarında yüksek sahillerle bu yollar yağmur yağdığında geçici suyollarına dönüşmüş ve bu da patikaları daha derinleştirip genişleterek bunları bulundukları yerin kalıcı birer parçası haline getirmiş. Bu patikalardan bazıları 600-1000cm derinliğinde ve yollardan ziyade geçitlere benziyorlar.

1

La Meauffe, Manche, Fransa'daki bir oyulmuş geçit. Oyulmuş geçitler yalnızca toprağın yumuşak olduğu yerlerde bulunuyor, Güney İngiltere'nin tebeşir ve kumtaşı yönünden zengin vilayetleri buna güzel bir örnek. Özellikle de Dorset vilayeti oyulmuş yollar açısından zengin. Eski Oregon Yolu'nda göçmenler Kuzey Amerika'dan batıya doğru giderlerken erozyona uğramış toprağın oluşturduğu gibi oyuk yollar on ya da yirmi yıl içerisinde meydana gelebilse bile Avrupa'da bulunan örnekleri kesinlikle antiktir ve bazıları Romalılara ya da Demir Çağı'na dayanır. Diğerleri görece olarak daha yeni olsalar da en az üç yüz yıllıktırlar. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında bu doğal olarak oluşmuş hendeklerden Beaumont Hamel, Fransa'daki gibi birkaçı sığınak ya da savunma noktaları olarak kullanılmışlardır. Oyuk yollardan birçoğu modern zamanlarda kullanılmak için oldukça dardır ancak bazıları yaya trafiğinde kullanılır ve bir araç geçebilecek boyuttaki birkaçı şu an hala kullanımdadır.


2

Ille-et-Villagne, Bretagne, Fransa'daki oyuk yol.


3

Nantes, Fransa'da bulunan oyuk geçit.


4

Wadhurst, İngiltere'deki Washwell Yolu.


5

Yine Washwell Yolu, İngiltere.


6

Halnaker, İngiltere'deki Mill Yolu.


7

Washford, West Somerset, İngiltere yakınlarındaki kaldırımlanmış bir oyuk yol.


8

Clovelly, İngiltere'de parke taşla döşenmiş bir oyuk yol.